Belastingvoordeel voor Startende Ondernemers. Dit moet jij als Ondernemer weten!

aftrekposten ondernemer

Als startende ondernemer heb je genoeg uitgaven, zeker tijdens de opstartfase van jouw bedrijf. Maar wist je dat er tal van belastingvoordelen & aftrekposten ondernemers klaarliggen, bedoelt om het starten van ondernemingen te stimuleren en je zo te ondersteunen in de toch al (vaak) onzekere periode? In dit blog lees je hier alles over.

Wat betekent belastingvoordeel voor startende ondernemers?

Toegevoegd: Daar je nu eigen ondernemer bent, zul je zelf moeten zorgen voor afdoende inkomsten om zowel de kosten te dekken, eventueel personeel te betalen en in een eigen salaris te voorzien. Het verschil tussen deze inkomsten (of omzet) en kosten wordt grofweg winst genoemd. Door bepaalde regelingen en aftrekposten ondernemers vanuit de overheid kun je er voor zorgen dat er een groter deel van de inkomsten ten goeden laten komen aan jouw eigen salaris óf aan het herinvesteren richting het bedrijf. Zo creëer je een grotere financiële ruimte en zal het eindresultaat positief uitpakken, dus, welke belastingvoordelen wil jij als startende ondernemer zeker niet missen?

Ontdek de Belastingvoordelen en Aftrekposten Ondernemers voor Startende Ondernemers in Nederland

Als startende ondernemer in Nederland is het van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de vele belastingvoordelen en aftrekposten ondernemers die beschikbaar zijn om je opstartkosten te verlagen en je bedrijf te stimuleren. Door slim gebruik te maken van deze regelingen & aftrekposten ondernemers kun je niet alleen kosten besparen, maar ook je cashflow optimaliseren. Hier zijn enkele belangrijke aftrekposten & belastingvoordelen waar startende ondernemers in Nederland van kunnen profiteren:

1. Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek

De zelfstandigenaftrek is een van de meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers. Het is een vast bedrag dat je van je winst mag aftrekken, namelijk €3.750 in 2024. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je als ondernemer voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming besteden. Helaas wordt de zelfstandigenaftrek de komende jaren verder afgebouwd tot €900 in 2027.

De startersaftrek is een extra aftrekpost van €2.123 bovenop de zelfstandigenaftrek. Deze regeling is speciaal ontworpen om startende ondernemers te ondersteunen bij het opstarten van hun bedrijf. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je ook voldoen aan het urencriterium én in de afgelopen vijf jaar niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

2. MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is van toepassing op ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Hierbij mag een bepaald percentage van de behaalde winst belastingvrij worden gehouden. In 2024 bedraagt deze vrijstelling 13,31% van de winst. Dit betekent dat je grofweg belasting hoeft te betalen over 86% van je behaalde winst. Hierbij is het wel belangrijk te benoemen dat deze pas mag worden doorberekend ná het doorvoeren van alle aftrekposten en betreft dus eigenlijk geen officiële aftrekpost.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een aftrekpost voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Hiermee kun je een percentage van het investeringsbedrag aftrekken van je winst, met een maximumbedrag van €19.535 in 2024 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 129.195. Het aftrekpercentage varieert afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.

4. Fiscale Faciliteiten voor Innovatie

Voor ondernemers die investeren in onderzoek en ontwikkeling zijn er verschillende fiscale regelingen beschikbaar, zoals de WBSO en de RDA. De WBSO biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, terwijl de RDA een extra aftrekpost biedt voor R&D-kosten die niet onder de WBSO vallen. Daar dit een specifiekere tegemoetkoming betreft zullen we hier niet verder bij stilstaan: meer informatie kan worden gevonden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5. Kleineondernemersregeling (KOR)

De KOR biedt kleine ondernemers de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling of -vermindering van de omzetbelasting (btw), afhankelijk van de omzet van het bedrijf. Als je omzet onder de grens van €20.000 per jaar blijft, kun je in aanmerking komen voor volledige vrijstelling van btw-heffing. Voorgaande betreft dan ook weer geen officiële aftrekpost, maar kan wel aantrekkelijk zijn voor de kleinere ondernemer. Let wel op: je dient het direct kenbaar (en ook direct btw door te rekenen) te maken zodra je deze omzetgrens bereikt hebt.

6. Willekeurige afschrijving starters (WAS)

Startende ondernemers kunnen profiteren van versnelde afschrijvingsmogelijkheden voor bepaalde bedrijfsmiddelen onder de WAS-regeling. Dit stelt hen in staat om sneller afschrijvingen toe te passen op investeringen en zo hun belastbare winst te verlagen.

7. Het terugvragen van (ingekocht) BTW

Mogelijk één van de bekendere aftrekposten: het onder voorwaarden terugvragen van betaalde btw over uw ingekochte goederen en diensten en gebeurt bij de btw-aangifte. Hiervoor moet je wel zeer nauwkeurig de administratie bijhouden en bonnetjes en facturen dienen goed bewaart te worden. Daar dit onderhevig is aan verschillende voorwaarden, is het aan te raden hier meer inhoudelijke informatie te raadplegen via de Belastingdienst.

Het is van vitaal belang om op de hoogte te blijven van de veranderende belastingwetten en -regelingen. Daarom is het verstandig om actuele informatie in te winnen en professioneel belastingadvies in te winnen om te bepalen welke regelingen en aftrekposten ondernemers het meest gunstig zijn voor jouw specifieke situatie. Door gebruik te maken van de beschikbare belastingvoordelen en aftrekposten ondernemers kunnen startende ondernemers in Nederland hun financiële positie versterken en hun bedrijf succesvol laten groeien.

Ben jij als ondernemer ook op zoek naar aanvullende tips & tricks met betrekking tot het ondernemen óf heb jij extern hulp nodig bij het schrijven óf structureren van jouw bedrijfsideeën? Neem dan vooral contact met ons op en we plannen direct een gratis kennismaking! Ideative Solutions helpt namelijk graag bij het schrijven van jouw ondernemingsplan en bij het geven van handige ondernemerstips!

Deel dit bericht:

Offerte aanvragen