Het financieel plan – 5 onmisbare onderdelen

het financieel plan

Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan is het financieel plan. Het financieel plan is een vertaling van jouw ideeën naar financiële verwachtingen voor de komende jaren. Met voorgaande kijk je of dat jouw ideeën ook daadwerkelijk haalbaar zijn en kun je investeerders overtuigen over het potentieel van jouw ideeën. Veel ondernemers ervaren dit vaak als lastig onderdeel, maar met de volgende 5 onmisbare onderdelen zet jij ook het financiële gedeelte van jouw ondernemingsplan sterk op papier.

Onderdelen in het financieel plan

  1. Wat vormt de basis voor het succes?
  2. Welke middelen heb je nodig?
  3. Een uiteenzetting van de te verwachten omzet & kosten.
  4. De winstverwachting voor de komende jaren.
  5. De deelbegrotingen (sluit aan bij de bovenstaande punten)

Wat vormt de basis voor het succes?

Zowel investeerders als traditionele geldverstrekkers zijn op zoek naar iets unieks, iets waarin potentiële klanten in (kunnen) geloven en wat vertrouwen uitstraalt. Dit kan zowel het bedrijfsidee zijn, maar uiteraard ook een charismatische uitstraling van de ondernemer vormt hier een belangrijk onderdeel van. Het is zaak om dit onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie sterk op papier te krijgen en dient dan ook de rode draad binnen het ondernemingsplan te zijn. Voorgaande verwerk je stap voor stap in het ondernemingsplan, maar vormt ook zeker als inleiding binnen het financiële plan: welke basis zorgt er voor dat er bepaalde winsten zullen worden behaald? Waardoor zullen investeerders in jouw ideeën geloven?

Met deze vragen laat je zien dat je goed voorbereid bent om het bedrijfsidee succesvol om te zetten naar rendementen. Het financieel plan is in wezen een vertaalslag van ideeën naar concrete financiële overzichten, volledig verwerkt in cijfers. Een goed doordracht plan vergroot dan ook je kans op een succesvolle aanvraag voor een zakelijk krediet.

Welke middelen heb je nodig?

Het is belangrijk om te laten zien hoe je denkt jouw ideeën te kunnen financieren en binnen welke tijd deze investeringen verwacht terugverdiend te zijn. Denk er over ná hoe je hierin vertrouwen kunt uitstralen in jouw eigen idee. Je zult begrijpen dat een investeerder eerder geneigd is een financiering te verstrekken bij een aanzienlijk aandeel eigen vermogen t.o.v. slechts vreemd vermogen. Heb je dus eigen middelen ter beschikking en ben je bereid deze in de ondernemingsstart te stoppen? Doen!

Uiteenzetting van de omzet en kosten

Welke omzetten en welke kosten kun je in de eerste (3) jaren verwachten? Door een inschatting te maken van deze posten laat je zien dat je hebt nagedacht over de maandelijkse stromen binnen jouw bedrijf. Wees hierin zo realistisch mogelijk! Een zeer hoge omzet in de eerste maanden van het bedrijf zijn (vaak) niet te verwachten daar je hierin nog volop bezig bent met het promoten van jouw bedrijf. Het is hierbij tevens van belang om aan te geven hoe je deze begin maanden financieel kunt opvangen en hoe je eventuele ‘dippen’ in jouw meerjarenbegroting kunt overbruggen.

Ook hierin geldt: wees zo realistisch en conservatief mogelijk en reken met onverwachte kosten. Het is soms onvermijdelijk om het e.e.a. wat rooskleuriger in te schatten dan daadwerkelijk realistisch daar de ondernemer overtuigd is van zijn idee. Probeer eens met iemand te sparren en vraag een aantal contacten om kritisch mee te denken; vaak leidt dit tot inzichten welke je vooraf niet had meegenomen in jouw financieel plan.

De winstverwachting

Naast jouw omzet & kosten analyse kun je aansluitend gaan kijken naar de winstverwachting. Hoeveel geld blijft er, ná alle kosten, nu eigen over? Wees ook kritisch naar de eerste maanden (en zelfs jaren) over deze verwachting daar megawinsten in de beginjaren van een ondernemer vaak niet te verwachten zijn.

Het is aan te raden om een zo groot als mogelijk deel van deze winsten te herinvesteren in het bedrijf. Op deze manier laat je jouw onderneming groeien en krijgt het een grotere financiële slagkracht om eventuele onverwachte kosten óf tegenvallende periodes op te vangen. Voorgaande houdt dan ook in dat veel (succesvolle) ondernemers in de eerste jaren een minimaal salaris hebben uitgekeerd om zo veel als mogelijk te herinvesteren. Ga voor jezelf na hoeveel je minimaal nodig hebt om van te leven en maak aansluitend de beslissing hoeveel je ook daadwerkelijk gaat uitkeren als salaris. Ook hier kun je investeerders laten zien dat jouw onderneming is opgericht voor een (succesvolle) toekomst.

De deelbegrotingen

Voorgaande komt samen in de verschillende deelbegrotingen van het financieel plan. Er zijn vier (belangrijke) deelbegrotingen welke zeker niet kunnen ontbreken in het plan. De investeringsbegroting en de financieringsbegroting vormen samen de beginbalans van de onderneming. Hoeveel geld is nodig en hoe ga je deze financieren (zie eigen vermogen vs. vreemd vermogen)?

Aansluitend verwerk je de opbrengsten en kosten in een exploitatiebegroting en met de liquiditeitsbegroting laat je zien hoe de kasopbouw verloopt om ten allen tijden te kunnen voldoen aan jouw financiële verplichtingen.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van jouw financieel plan en/of ondernemingsplan? Neem dan contact met ons op, wij zijn specialist in het opstellen van sterke ondernemingsplannen waardoor jouw kans op slagen bij een financieringsaanvraag groter wordt!

 

 

Deel dit bericht:

Offerte aanvragen