ONDERNEMINGSPLAN DAGBESTEDING

ondernemingsplan laten maken

Sterk ondernemingsplan dagbesteding op maat gemaakt!

Van harte gefeliciteerd, u heeft de beslissing genomen om een eigen dagbesteding te starten. Een enorme stap richting het verwezenlijken van uw dromen, echter zult u hier wel te maken gaan krijgen met wet- en regelgeving welke een invloed hebben op de te maken keuzes binnen uw op te zetten dagbesteding. Daar het hier tevens gaat om ‘zorg’ zijn controles streng en zal niet iedereen in aanmerking kunnen komen om een dagbesteding te starten. U doet er dan ook extra goed aan om u goed voor te bereiden, op de hoogte te zijn van deze wet en regelgeving en reeds gesprekken aan te gaan met zorginstanties en overheden om zodoende te kijken waar behoefte aan is.

U doet er goed aan om het gehele idee te verwerken in een ondernemingsplan dagbesteding. Een alternatief is het laten uitbesteden van het schrijven van uw ondernemingsplan aan een specialist. Wilt u ook een compleet op maat gemaakt ondernemingsplan voor een dagbesteding? Plan dan nu een gratis oriëntatiegesprek met ons in.

  Ga naar contactformulier

 

Ideative Solutions schrijft op maat gemaakte ondernemingsplannen waarin uw ideeën met passie en gevoel terugkomen. Wij denken kritisch met u mee waardoor u eventuele uitdagingen al in een vroeg stadium heeft doordacht. 

 

Ondernemingsplan dagbesteding laten maken

Het schrijven van een ondernemingsplan voor een dagbesteding doet u niet zomaar. U zult veel voorbereidingstijd kwijt zijn daar het gehele plan van A tot Z moet kloppen met hetgeen geëist wordt vanuit overheidsinstanties. Connecties en samenwerkingen zijn belangrijk en hulp inschakelen is hierin een goed idee. 

Hoe ziet een ondernemingsplan dagbesteding er uit?

Voor welk doel een ondernemingsplan ook geschreven gaat worden, de opzet hiervan is vaak vergelijkbaar. Of dat u nu een horeca gelegenheid wilt gaan starten of een dagbesteding, u behandelt vaak dezelfde onderwerpen maar met extra aandacht voor de branchegerelateerde zaken. Zo omschrijft u in ieder geval de achtergrond van de ondernemer(s), de missie en visie van de dagbesteding, het onderscheidend vermogen, de marketingstrategie en de financiële prognoses. Enkele vragen welke u hierin dient te gaan beantwoorden zijn:

Vanuit welke (intrinsieke) motivatie heeft u besloten de dagbesteding te starten? 
Staat uw (eventuele) gezin achter deze beslissing? 
Over welke competenties beschikt u en hoe sluit dit aan bij de dagbesteding? 
Heb ik bepaalde diploma’s nodig om te kunnen starten?
Welke sterktes & zwaktes ziet u binnen uw (op te zetten) organisatie?
Hoe gaat u anticiperen op kansen & bedreigingen welke een invloed kunnen hebben op uw bedrijf?
Wat is uw doelgroep en hoe kan bovenstaande hier bij helpen? 
Welke activiteiten gaan plaatsvinden en op welke dagdelen?
Welke vergunningen zijn noodzakelijk & wat is het stappenplan hiervoor? 
Is er gerichte vraag vanuit de omgeving? M.a.w., is er een tekort aan hetgeen gestart wordt?
Met welke instanties bent u van plan te gaan samenwerken en wat zijn de verwachtingen hiervan? 
Zijn er momenteel al lopende connecties die van belang kunnen zijn in de verdere bedrijfsvoering? 
Wat is de financiële prognose? Hoeveel vreemd vermogen is benodigd (vaak vanuit verschillende zorginstellingen) en is eigen vermogen hierin vereist? 

Het is van groot belang dat u zich goed voorbereid op de start van uw dagbesteding. Daar wet- en regelgeving hier een grote rol gaan spelen zult u dit op orde moeten hebben voordat u aanvragen verstuurd richting de juiste instanties. Heeft u dit nog niet óf heeft u nog geen kennis op dit vlak dan raden wij sterk aan dit te starten alvorens u de aanvragen tot start verstuurt. 

Aandachtspunten ondernemingsplan dagbesteding

Daar een dagbesteding (vaak) wordt betaald vanuit verschillende (zorg) instanties (bijvoorbeeld via WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wlz – Wet landurige zorg of via de Jeugdwet) zult u zich aan bepaalde eisen  moeten committeren. Het is dan ook belangrijk om vroegtijdig na te gaan welke eisen er gesteld worden aan het starten van een dagbesteding. Enkele aandachtspunten welke u zult moeten meenemen zijn:

1. Ga vroegtijdig in gesprek met de (lokale) zorginstanties en overheden om te kijken waar behoefte aan is. U kunt hier rekening mee houden in het te starten concept. 

2. Welke financiële regelingen zijn er en hoe zullen uw potentiële cliënten dit kunnen gebruiken om uw dagbesteding te kunnen betalen? Hoe zit het geheel in elkaar en wat wordt er van de zorgaanbieder in dit geval verwacht?

3. Weet dat het opzetten van een dagbesteding veel tijd kost en tevens veel geduld. U moet er rekening mee houden dat het hier gaat om zorg en dit een grote aanslag zal kunnen zijn op uw privé leven indien dit niet juist wordt voorbereid. Wees tevens kritisch op uw financiële prognoses; de dagbesteding is vaak kleinschalig en zult u dus niet ‘rijk’ maken. 

Meer weten?

Wilt u ook eens kennismaken om zodoende te zien wat we voor elkaar kunnen betekenen? Wij hebben ruime ervaring in het schrijven van ondernemingsplannen en helpen u graag verder met het realiseren van uw dromen. Voor meer informatie en advies, neem gerust contact met ons op.

Ondernemingsplan dagbesteding - wat bevat het minimaal?

Onderdeel 1: Managementsamenvatting van het gehele plan
Onderdeel 2: Inleiding – pakkend geschreven inleiding met doel van het plan
Onderdeel 3: De ondernemer – wie is de ondernemer achter de ideeën? 
Onderdeel 4: De onderneming – wat is het idee en waarom wordt dit een succes?
Onderdeel 5: Marketing Plan – volledig vormgegeven marketing plan
Onderdeel 6: SWOT – welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zie jij?
Onderdeel 7: Wet- en regelgeving – welke eisen komen er kijken bij een dagbesteding?
Onderdeel 8: Het Financieel Plan – de financiële verwachtingen onderbouwd vanuit het investeringsplan, financieringsplan, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting

ondernemingsplan logo

Stappenplan ondernemingsplan dagbesteding

Vanuit een uitgebreid persoonlijk gesprek nemen wij de bedrijfsideeën door en denken wij kritisch mee over jouw plannen. Dit oriëntatiegesprek is geheel kosteloos maar vormt wel de absolute basis voor het ondernemingsplan dagbesteding. Met uw input kunnen wij de bedrijfsideeën ook sterk op papier verwoorden en zorgen wij er voor dat het geheel aansluit bij de wensen van zowel de ondernemer als de (zorg)instellingen.

Na het concept ondernemingsplan dagbesteding met u te hebben gedeeld zullen wij het geheel samen doornemen en eventuele aanpassingen direct verwerken. 

Belang ondernemingsplan dagbesteding

Een professioneel ondernemingsplan biedt vele voordelen voor startende ondernemers. Ten eerste helpt het bij het bepalen van de strategie en doelen van de onderneming. Door het opstellen van een gedegen plan krijgt de ondernemer inzicht in de richting die hij of zij op wil gaan en hoe dit te bereiken is. Tevens kunt u uw voortgang op het gebied van wet- en regelgeving monitoren en zult u zien dat u stap-voor-stap uw doelen bereikt. 

Daarnaast biedt een ondernemingsplan inzicht in de haalbaarheid van de onderneming. Door middel van marktonderzoek, financiële prognoses en te voeren gesprekken met (zorg)instellingen kan worden bepaald of de plannen realistisch zijn en of er genoeg vraag is naar deze type dagbesteding in de gewenste omgeving. 

Tot slot zorgt een goed opgesteld ondernemingsplan voor een professionele uitstraling naar potentiële partners en zorginstellingen. Het laat zien dat de ondernemer serieus bezig is met zijn of haar plannen en dat er goed over nagedacht is. Dit kan leiden tot meer vertrouwen en interesse vanuit deze partijen.

Kortom, het laten maken van een professioneel ondernemingsplan biedt vele voordelen voor startende ondernemers. Het geeft inzicht in de strategie en doelen, vergroot de kans op een eventuele financiering en zorgt voor een professionele uitstraling naar potentiële partners en investeerders. Wil jij ook een sterk ondernemingsplan dagbesteding? Laat dan nu jouw ondernemingsplan schrijven door Ideative Solutions!

Contactformulier

Vragen? Neemt contact op

Heeft u een vraag, wilt u een offerte ontvangen of wilt u een gratis oriëntatiegesprek inplannen? Vul dan het contactformulier in.

Heeft u liever rechtstreeks contact dan kan dit natuurlijk ook:

Email: info@ideativesolutions.nl
Telefoon: 06 57 60 44 10


Contact

Follow Us

© Copyrights 2023 | All Rights Reserved | Ideative